Laivalippujen myyntiehdot

LAIVALIPPUJEN MYYNTIEHDOT

1. Myyntijärjestelmän käyttämisen yleiset ehdot

1.1. Sivusto laevapiletid.ee on AS Estravel Groupin (rek.nro 10325720, alv-numbero: EE100141652, osoite: Suur-Karja 15, Tallinna, Eesti, jäljempänä Estravel) tosiajassa toimiva internet-pohjainen tietokanta ja myyntijärjestelmä, jossa tarjotaan laivayhtiöiden matkustajakuljetus- ja matkapalveluita (jäljempänä Myyntijärjestelmä).

1.2. Myyntijärjestelmässä on mahdollista vertailla laivayhtiöiden tarjouksia ja palveluja (lähtöaikoja, hintoja, lisäpalveluja, paikkojen saatavuutta yms.) ympäri vuorokauden sekä ostaa lippuja Viking Linen, Eckerö Linen ja Tallinkin (jäljempänä Laivayhtiöt) laivamatkoille.

1.3. Tilausjärjestelmän käyttäminen laivalipun (jäljempänä Lippu) ostamiseksi on asiakkaalle maksutonta eli lipun myyntihintaan ei Estravel lisää mitään tilaus- tai muita lisämaksuja.

1.4. Laivayhtiöt tarjoavat palveluja ja informaatiota Myyntijärjestelmän kautta periaatteella ”siinä kunnossa kuin on” ja ”niin kuin on mahdollista”. Myyntijärjestelmään pääsy ja sen käyttäminen ovat täysin käyttäjän omalla vastuulla. Estravel on Laivayhtiöiden myyntiedustaja ja toimii Laivayhtiöiden nimissä ja hyväksi. Estravel ei vastaa vahingoista, joita mahdollisesti aiheutuu Myyntijärjestelmän tai siihen liittyvien sovellusten käytöstä tai palvelun olemisesta saavuttamattomissa.

1.5. Käyttämällä Myyntijärjestelmää asiakas hyväksyy verkkosivulla ilmoitetut ehdot, mm. nämä myyntiehdot ja Laivayhtiöiden matkustajia koskevat kuljetusehdot.

1.6. Myyntijärjestelmässä tehtäviä toimintoja saa suorittaa vähintään 18 vuotta täyttänyt täysivaltainen henkilö. Jos henkilö ei täytä molempia ehtoja, hänen tekemiensä varausten ja tilausten seurauksista vastaa henkilö, jonka pankkitiliä tai luottokorttia on käytetty maksun suorittamiseen.

1.7. Syöttäessään tietoja Myyntijärjestelmään henkilö suostuu samalla siihen, että hänen samoin kuin toisten henkilöiden, joille hän ostaa palveluja, henkilö- ja muita tietoja voidaan luovuttaa Laivayhtiöille ja kolmansille osapuolille sikäli kuin se on tarpeellista sopimuksen tekemiseksi ja/tai täyttämiseksi.

1.8. Laivayhtiöillä ja/tai Estravelilla on oikeus jättää asiakkaan toimeksianto täyttämättä, jos tämä ei ole noudattanut myyntiehtoja tai Myyntijärjestelmässä annettuja ohjeita tai ei ole maksanut tilaustaan.

 

2. Myyntijärjestelmän ja lipun käyttäminen

2.1. Lippua ostaessaan on asiakkaan toimittava Myyntijärjestelmän ohjeiden mukaan. Myyntijärjestelmässä on linkit, joita klikkaamalla asiakas voi tutustua ehtoihin ja yksityiskohtaiseen informaatioon. Kiellettyä on väärien tietojen antaminen, kahdenkertaisten varausten tekeminen ja muu Myyntijärjestelmän väärinkäyttö.

2.2. Asiakas vastaa Myyntijärjestelmään antamiensa tietojen oikeellisuudesta (henkilötiedot, auton mitat, alennukset) ja on vastuussa näissä tekemiensä virheiden aiheuttamista mahdollisista vahingoista. Laivayhtiöllä on oikeus tarkistaa tietojen oikeellisuus laivamatkan loppuun saakka. Jos asiakas on antanut vääriä tietoja, Laivayhtiöllä on oikeus periä lisämaksuja tai kieltäytyä matkustuspalvelujen tarjoamisesta.

2.3. Ennen e-lipun ostamista näytetään Myyntijärjestelmässä asiakkaan syöttämät tiedot mahdollisten syöttövirheiden havaitsemiseksi ja korjaamiseksi. Jos matkustajan nimi e-lipussa eroaa matkustusasiakirjassa olevasta nimestä, e-lippu ei ole voimassa.

2.4. Asiakkaan tekemä lippuvaraus yhdessä varatun lipun maksamisen kanssa käsitetään asiakkaan ehdotukseksi kuljetussopimuksen solmimisesta. Asiakkaan ehdotusta säilytetään Myyntijärjestelmässä sähköisessä muodossa 1 (yksi) vuosi, ja Estravel toimittaa sen asiakkaan toivomuksesta tämän viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

2.5. Kuljetussopimus luetaan syntyneeksi siitä hetkestä, kun Laivayhtiö on suostunut asiakkaan ehdotukseen. Kuljetussopimuksen solmimisen vahvistukseksi lähettää Estravel asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen Laivayhtiön sähköisen matkalipun. Samaten lähetetään asiakkaan puhelimeen e-lipun vahvistus SMS-viestinä (tekstiviestinä).

2.6. Mikäli asiakas ei ole saanut Lippua tai vahvistusta viimeistään yhden tunnin kuluttua maksumääräyksen suorittamisesta (aikana, jolloin pankkiyhteys on avoinna), tulee hänen viipymättä ilmoittaa siitä Estravelille.

2.7. Mikäli Laivayhtiö ei anna suostumustaan asiakkaan ehdotukseen, kuljetussopimus jää solmimatta ja Estravel palauttaa asiakkaan maksaman maksun.

2.8. Liput voi maksaa verkkopankin kautta tai/ja luottokortilla (Swedbank Eesti,  SEB Eesti,  Nordea Eesti, Danske Bank, Coop Pankki, LHV Pankki, Nordea Suomi, Osuuspankki, POP, Nooa, SP,  Aktia, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, LähiTapiola Pankki, VISA, MasterCard).

2.9. Kun asiakas saa lipun, tulee hänen viipymättä tarkistaa, että nimet, matkasuunnitelman ja matkustuspalvelujen päivämäärät sekä muut olennaiset tiedot ovat oikeat. Estravel korjaa asiakirjoja luovutettaessa Myyntijärjestelmän aiheuttamat tekniset puutteet. Myöhempi virheellisten tietojen korjaaminen, muuttaminen tai poistaminen ei ole mahdollista tai siitä peritään lisämaksu.

2.10. Jos asiakkaalle toimitetussa lipussa on mikä hyvänsä puute, jonka ovat aiheuttaneet asiakkaan virheellisesti syöttämät tiedot, asiakkaan toivomat muutokset toteutetaan sikäli kuin siihen on mahdollisuus ja uusia lippuja on mahdollista ostaa. Tällaisessa tapauksessa asiakas antaa suostumuksensa maksaa kaikki muutosten ja/tai uusien lippujen ostamisen aiheuttamat kulut.

2.11. Ennen matkan aloittamista on matkustajan suoritettava matkalle rekisteröityminen eli check-in Laivayhtiön ehdoissa mainittujen määräaikojen puitteissa. Rekisteröitymiseksi tarvitaan Myyntijärjestelmästä ostetussa elektronisessa lipussa mainittu varausnumero sekä ajoneuvon ja matkustajien matka-asiakirjat (henkilöiden kohdalla passi tai valokuvallinen EU-standardien mukainen henkilökortti).

 

3. Laivayhtiöiden ehtojen soveltaminen

3.1. Myyntijärjestelmän kautta ostettuja lippuja koskevat näiden Myyntijärjestelmän ehtojen lisäksi Laivayhtiöiden yleiset ja erityiset ehdot. Ennen lipun maksamista tulee asiakkaan tutustua asianomaisen Laivayhtiön ehtoihin. Lipun maksaminen tarkoittaa samalla sitä, että asiakas on tutustunut Myyntijärjestelmän ja Laivayhtiön ehtoihin ja hyväksyy ne.

3.2. Lipussa tai matkasuunnitelmassa mainitut laivavuorojen lähtö- ja saapumisajat voivat muuttua. Sääoloista, teknisistä tai muista syistä tapahtuu joskus myös myöhästymisiä tai vuorojen peruutuksia.

3.3. Asiakkaan tulee tehdä matkasuunnitelmansa riittävän väljäksi, jotta mahdolliset muutokset laivavuorojen lähtöajoissa eivät haittaisi matkalle asetettuja odotuksia.

3.4. Jos laivavuoro myöhästyy tai peruuntuu, Laivayhtiö ei vastaa matkustajalle mahdollisten kolmansien osapuolien palvelujen käyttämiseen tai käyttämättä jättämiseen liittyvistä kuluista. Myöskään ei hyvitetä matkakohteeseen saapumisen myöhästymisestä tai matkan peruuntumisesta mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa.

3.5. Mikäli Laivayhtiö on päättänyt peruuttaa laivavuoron lähdön, tulee matkustajan kääntyä lisätietojen saamiseksi suoraan sen Laivayhtiön puoleen, jonka vuorolle lippu on ostettu. Laivayhtiöt ilmoittavat matkustajille peruutetuista vuoroista ja tarjoavat vaihtoehtoisia vuoroja, minkä vuoksi on tärkeää, että asiakas antaa tilausta tehdessään oikean yhteyshenkilön matkapuhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

 

4. Lippujen muutokset

4.1. Eri Laivayhtiöillä on erilaiset lippujen muutosehdot, ja muuttamisesta voi koitua asiakkaalle lisäkuluja. Muutoskelpoiset liput saa yleensä muuttaa vain lipuiksi jollekin toiselle saman Laivayhtiön vuorolle. Erikoistarjouslippuja ei yleensä voi muuttaa.

4.2. Lipun muutosoikeuden rajoituksista on yleensä tieto varausjärjestelmässä erikoistarjouksen yhteydessä. Rajoitus on myös merkitty itse lippuun.

4.3. Jos lippu on muutoskelpoinen, asiakas voi muuttaa sitä lähettämällä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen laevapiletid@estravel.ee (muutospyynnön käsittelyaika arkisin enintään 24 h) tai Virossa puhelimitse numeroon 900 4040 ja ulkomailta numeroon +372 6313 313 (puhelun hinta 0,49 €/min). Lipun muuttamisesta peritään palvelumaksu, ks. hinnasto.

 

5. Lippujen peruuttaminen

5.1. Myyntijärjestelmästä ostetun lipun peruutusta ja maksun palautusta koskevat Laivayhtiön ehdot. Lipun peruutuksesta on Estravelilla oikeus periä palvelumaksu, joka vähennetään palautettavasta summasta, ks. hinnasto.

5.2. Peruutetun lipun hinnan palautus lasketaan 10 päivän kuluessa. Palautus maksetaan samalle tilille, jolta lippu maksettiin, viimeistään 10 päivän kuluessa peruutuksesta. Ostetut liput voi peruuttaa verkko-osoitteessa https://laevapiletid.ee/fi/cancel.

 

6. Matkustusasiakirjat

6.1. Estravel ja Laivayhtiö edellyttävät, että kaikilla matkustajilla, myös lapsilla, on vaadittavat matkustusasiakirjat (viisumi, passi, henkilötodistus jne.). Eri valtioiden kansalaisia voivat koskea eri säännökset matkustusasiakirjoille.

6.2. Matkustajan tulee itse selvittää matkustusasiakirjoja koskevat säännökset oman valtionsa suurlähetystöstä tai ulkoministeriöstä.

6.3. Asiakkaan tulee huolehtia myös matkustusasiakirjojensa ajallisesta voimassaolosta ja siitä, että ne täyttävät vaaditut ehdot.

6.4. Estravel ja Laivayhtiö eivät ole hyvitysvelvollisia, jos matkustajan kuljetussopimus jää täyttämättä matkustusasiakirjojen puutteellisuuden tai viranomaisten toimenpiteiden vuoksi.

 

7. Matkustajan oikeudet

7.1. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro 1177/2010 koko teksti, jossa käsitellään laivamatkustajien oikeuksia mm. Laivayhtiöiden kuljetusehtojen syrjimättömyyden, laivamatkalla tapahtuneen onnettomuuden johdosta aiheutuneen kuoleman tai vammautumisen tai matkatavaran katoamisen tai vahingoittumisen, vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden syrjimättömyyden ja avustamisen, matkustajien oikeuksien matkan peruuntuessa tai myöhästyessä, tiedottamisen vähimmäisvaatimusten, reklamaatioiden esittämisen ja käsittelemisen osalta, on saatavissa verkkosivulta http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=celex:32010R1177

7.2. Vammaisen tai liikuntarajoitteisen henkilön on ilmoitettava Estravelille tai Laivayhtiölle erityistarpeistaan tilauksen tekemisen tai matkustajan kuljetuspalvelun ostamisen yhteydessä edellytyksellä, että kyseinen erityistarve on sillä hetkellä tiedossa. Estravelilla on velvollisuus ottaa tieto vastaan ja ilmoittaa se viipymättä edelleen Laivayhtiölle.

7.3. Estravel ei vastaa matkustajan kuljetussopimuksesta johtuvien Laivayhtiön velvollisuuksien täyttämisestä, Laivayhtiön myyntilupausten täyttämisestä tai palvelujen toteuttamisesta. Estravel ei ole vastuussa myöskään siinä tapauksessa, että Laivayhtiö peruu myyntilupauksensa tai muuttaa lipun tai palvelujen hintaa silloin, kun asiakas niitä lunastaa.

 

8. Lainsäädäntö

8.1. Estravelin ja asiakkaan välisessä sopimuksessa Myyntijärjestelmän käyttämiseen liittyen sovelletaan Viron tasavallan oikeussäädöksiä. Mahdolliset oikeuskäsittelyt tapahtuvat Harjun maakunnan käräjäoikeudessa (Harju Maakohus).

8.2. Asiakkaan ja Laivayhtiön välillä solmittuun matkustajan kuljetussopimukseen liittyen sovelletaan Laivayhtiön ehdoissa nimetyn valtion tai kansainvälistä oikeutta.

 

9. Matkavakuutus

9.1. Lippua ostettaessa suosittelemme samalla matkavakuutuksen ottamista. Laivayhtiöt eivät välttämättä joka tilanteessa ole vastuussa asiakkaalle koituneesta vahingosta tai lisäkuluista. Matkavakuutus voi taata avun ja hyvityksen saamisen esimerkiksi silloin, kun matka keskeytyy tai peruuntuu, matkatavara katoaa tai asiakkaalle sattuu terveydellinen ja/tai onnettomuustapahtuma.

9.2. Suosittelemme myös matkan keskeytymisvakuutuksen ottamista, koska se useimmissa tapauksissa korva matkan peruuntumisesta tai myöhästymisestä aiheutuvat lisäkulut.

 

10. Reklamaatiot

10.1. Reklamaatioiden esittäminen ja ratkaiseminen tapahtuu Estravelin matkapalveluja koskevien yleisehtojen mukaisesti, kuitenkin niin, että asiakkaalla, jota koskee näiden ehtojen kohdassa 7.1. mainittu määräys, on oikeus esittää Laivayhtiölle tai Estravelille reklamaatio kahden (2) kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin palvelu toteutui tai sen olisi pitänyt toteutua. Laivayhtiön velvollisuus on vastata reklamaatioon yhden (1) kuukauden kuluessa reklamaation vastaanottamisesta ja ilmoittaa, onko reklamaatio perusteltu, hylätty vai vielä käsittelyssä. Lopullinen vastaus on annettava viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa reklamaation vastaanottamisesta.

10.2. Estravel haluaa Myyntijärjestelmän välityksellä tarjota mahdollisimman hyvää asiakaspalvelua lippujen tarjoamisessa ja myynnissä. Pyydämme ottamaan huomioon, että Estravelilla ei reklamaatiotapauksissa valitettavasti ole mahdollisuutta käsitellä reklamaatioiden sisältöä sikäli kuin se on Laivayhtiön vastuun piirissä. Tällaisia sisällöllisiä asioita ovat mm. matkustajan kuljetuksen toteutus, palvelu laivalla tai terminaalissa, matkatavaran käsittely, turvayrityksen tai viranomaisten edustajien toiminta. Näissä asioissa pystymme antamaan vain suosituksia ja asianomaisen palautteen oikean vastaanottajan yhteystietoja.

 

11. Myyntijärjestelmän ja sen sisällön epäasianmukainen käyttö

11.1. Myyntijärjestelmän epäasianmukainen käyttö ja järjestelmästä saatujen tietojen (myös verkkosivun sisältö) kopioiminen, tallentaminen, muuttaminen ja julkaiseminen missä tahansa tarkoituksessa ilman Estravelin kirjallista suostumusta on kielletty.

11.2. Kaikki toiminta, josta voi aiheutua varausjärjestelmän ylikuormitus tai häiriöt sen toiminnassa, on kielletty, ja tällaista toimintaa käsitellään oikeuksien loukkauksena, mistä ilmoitetaan oikeusviranomaisille. Kyseisissä tapauksissa Estravel lopettaa yksipuolisesti palvelun tarjoamisen asiakkaalle.

 

12. Henkilötietojen suojaamisen strategia

12.1. Laevapiletid.ee ja Estravelin henkilötietojen suojaamisen strategia viittaa siihen, että henkilötietojen käsittelijä sitoutuu käsittelemään työntekijöiden, asiakkaiden, sidosryhmien ja muiden asianomaisten osapuolten henkilötietoja äärimmäisellä huolellisuudella ja noudattaa sellaisia tietoja käsitellessään kulloinkin voimassa olevia tietosuojasäädöksiä. Näillä menettelytavoilla varmistamme, että keräämme, tallennamme ja käsittelemme tietoja asianmukaisesti ja läpinäkyvästi, henkilöiden yksilöllisiä oikeuksia kunnioittaen.

12.2. Tämä strategia muodostaa yleisen perustan, jonka mukaan käsittelemme henkilöiden henkilötietoja.

12.3. Teemme päivittäin parhaamme, jotta toimintamme on oikeudellisesti, henkilökunnan tietoisuudelta ja teknisesti jatkuvasti ajan tasalla huolehtimalla siitä, että laitteistomme ja ohjelmistomme noudattavat tekniikan kehitystä.

12.4. Huolehtimme siitä, että rekisteröity saa tietojensa käsittelyn mahdollisimman hyvin hallintaansa saattamalla voimaan rekisteröidylle edulliset säännöt.

12.5. Estravelin yleiseen yksityisyyden suojaa koskevaan tietoon voi tutustua osoitteessa: https://www.estravel.ee/en/privacy-notice/

12.6. Tekemällä tilauksen henkilö antaa Estravelille suostumuksensa henkilötietojensa (paitsi arkaluonteiset tiedot) keräämiseen ja käsittelyyn asiakassuhteen luomisen, matkailupalvelujen markkinoinnin, myynnin ja tarjoamisen, suorittamisen, muuttamisen tai lopettamisen tarkoituksessa. Asiakas suostuu siihen, että henkilötietojen siirto kolmansille osapuolille, mm. palveluntarjoajalle ja/tai henkilöille, jotka liittyvät matkailupalvelun tarjoamiseen hänelle, on sallittua, mutta se voi tapahtua vain tietosuojalaissa säädetyllä tavalla. Asiakas on tietoinen oikeudestaan saada milloin tahansa tietoa kerätyistä henkilötiedoistaan ja niiden käyttötarkoituksesta; tietoa siitä, kenelle on henkilötietoja siirretty; vaatia väärien tietojen oikaisua; tietojen käsittelyn lopettamista ja poistamista, jos laki sen sallii.

Estravelin yhteystiedot myyntijärjestelmän käyttöä koskevissa kysymyksissä:

Estravel Group AS, Suur-Karja 15, 10140 Tallinn, laevapiletid@estravel.ee , puhelin Virossa 900 4040 ja ulkomailta +372 6313 313 (puhelun hinta 0,49 €).

Asiakaspalvelu ma-su 8:00-22:00

Chat with us

laevapiletid@estravel.ee

900 4040

Hinta 0,49 €/min. Ulkomailta (+372) 6 313 313. Varauksen muutos puh 6 313 314.

Puhelunne saatetaan nauhoittaa palvelumme laadun parantamiseksi. Tallenteita ei käytetä markkinatutkimuksiin, tilastoihin eikä henkilötietojen käsittelyssä.